Автор: autor  |  26 Вер 2019 | розділ: Без категорії

В зв’язку з ініціюваням керівництва ОТГ переукладення колективних договорів в закладах освіти роз’яснюємо наступне.

Відповідно до ч.7 ст. 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах, в закладах, установах,  які використовують найману  працю, між  роботодавцем і трудовим колективом повинен укладатися  колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та  соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, закладу, установи.

Колективний договір — це локальний акт на рівні підприємства, установи, закладу, який укладають роботодавець та профспілковий орган, в якому регулюються трудові і соціально-економічні відносини між працівниками і роботодавцями.

Сторонами колективного договору є сторони соціального діалогу, склад яких визначає законодавство про соціальний діалог. Сторонами соціального діалогу на локальному рівні, тобто на рівні закладу, установи, є: сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації; сторона роботодавців, суб’єктами якої є роботодавець (ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог» від 23.12.2010 № 2862-VI».

Відповідно до ст. 9 Закону № 2862-VI, ініціатором укладання договору може бути як роботодавець, так і профспілковий орган. Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Згідно із положеннями ст. 18 «Про колективні договори і угоди»,ст. 41-1 КЗпП України, відповідальність за ухилення від участі в переговорах при укладенні, зміні або доповненні договору несуть обидві сторони.

Колективний договір набуває чинності з дня його підписання або з дня, зазначеного в колективному договорі (ст. 9 Закону «Про колективні договори і угоди») незалежно від дати його реєстрації. З його умовами повинні бути ознайомлені всі без винятку працівники підприємства, як ті, які працюють, так і новоприйняті.

Наразі згідно статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» директор закладу є одноосібним роботодавцем для всіх працівників. Ні керівники закладів освіти, ні функціонуючі в них первинні профспілкові організації, як організаціні ланки Профспілки працівників освіти і науки України,не ініціюють переукладання колективних договорів, І для цього є правові підстави, оскільки в закладах продовжують діяти укладені колективні договори відповідно до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки.

З огляду га викладене застерігаємо, що стаття 6 Закону України «Про колективні договори і угоди» забороняє будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

Крім того, не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів від імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються власниками або уповноваженими ними органами, політичними партіями.

 

Тому, діючи в межах повноважень ст.21 Закону України»Про професійні спілки, їх права та грантії діяльності» застерігаємо від  неправомірних дій та їх наслідків.

Ще по цій тематиці:

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Рубрики

    Статистика